Årets bibliotek 2020

Vi som har förmånen att ha världens bästa yrke kan vara extra stolta då vi alla har fått utmärkelsen Årets bibliotek! Tack alla bibliotekarier! ”Gemensamt för alla som tidigare fått utmärkelsen Årets bibliotek är att juryn under sina biblioteksbesök har sett en initiativrikedom utöver det vanliga. I år har vi […]

Vad betyder en titel?

Efter att ha följt The American Association of School Librarians (AASL) diskussion kring ett namnbyte ställer jag mig frågande till vad en yrkestitel står för. Vad betyder skolbibliotekarie som begrepp, och vad fyller folk det med för innehåll? För mig har yrkestiteln skolbibliotekarie alltid haft en positiv klang. Jag […]

Bibliotekens framtid

En inledande text till en tidningskrönika löd ”När går den sista besökaren ut från folkbiblioteken?”. Frågan är faktiskt relevant om man ser till antalet minskade besök på folkbiblioteken. Varje år har folkbiblioteken 67.3 miljoner besökare; varje år minskar dessa med 0.6 miljoner besök. Vilka är orsakerna till det […]

Vi älskar det vi gör!

Den frågan tragglas upprepade gånger inom vår yrkeskår. Mitt snabba svar på frågan blir: därför att vi är den enda professionella informationspecialisten på skolan som ser lärandets helhet! Som yrkeskår är bibliotekarier (i synnerhet kanske skolbibliotekarier) besatta av sitt yrke. Jag gissar att det har med att vi […]

Vår månad!

Oktober månad har av IASL (International Association of School Librarianship) utsetts till internationella skolbiblioteksmånaden. Sedan flera år tillbaka uppmärksammas dagen i första hand av engelskspråkiga länder. Kanske dags att uppmärksamma den även i Sverige? PS. Något så viktigt som skolbibliotek kräver givetvis mer än en ynka dag. Kanelbullen […]

Skolinspektionen anser…

Förvirringen kring den nya skollagen tycks vara total, åtminstone beträffande skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet. Någon användbar juridisk definition av skolbibliotek finns egentligen inte, men är förhoppningsvis under upphandling. Skolor som vänder sig till Skolverket och undrar vad skolbibliotek innebär hänvisas i första hand till den skollag […]