Skolbiblistan går i graven

Trots att Skolverket hävdar att de prioriterar skolbiblioteksfrågor – och trots att Skolbiblistan är det enda forum för många ensamarbetande skolbibliotekarier – väljer Skolverket nu att lägga ner listan. Förhoppningsvis kan någon annan ta över administrationen av detta forum. Läs mer här.

Skolbibdagen: Konferensanteckningar

Varför dröjer regeringsbeslutet om skolbibliotek? (Anna Troberg, DIK) De finns ingen svensk forskning som visa att skolbibliotek ger vinster för skolan. Detta beror på att skolbiblioteken inte är en del av skolverksamheten idag; inget statiskt arbete eller kvalitetsarbete. Utredning: Skolbibliotek för bildning och utbildning. Politiska skillnader? Fast i […]

Eleven i en digital omvärld: Konferensanteckningar

Eleven i en digital omvärld – Skolverkets konferens för lärare och skolbibliotekarier Att motverka näthat: Carin Thörnqvist och Pelle Wijkström Vuxna och barn lever i helt olika världar. Hur komma åt? IT-supportelever (elever undervisar elever i nätetikett, programmering med mera) Vem kan leda IT-supportgruppen? Skolbibliotekarie, lärare, IKT-pedagog. Intresse […]

Huvudet på spiken!

Skolbiblioteken i Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötlands län kan räkna med att bli ännu bättre. Ett projekt som syftar till fortbildning och vidareutbildning av personalen i nämnda regioner påbörjas hösten 2012 och fortsätter 2013. Projektet verkar ha goda ansatser att lyckas, och jag hoppas detta kan vara […]