Anmälningsplikt?

Nya arbetsuppgifter väntar kanske oss skolbibliotekarier?

Är det verkligen bibliotekens uppgift att göra Migrationsverkets och polisens jobb – och hur ska en sådan lag implementeras? Det är inte bara ett tandlöst förslag, det är också djupt oetiskt att begära av institutioner som bibliotek och sjukhus. Blir nästa steg att visa upp ett pass vid besök på bibliotek och vårdcentral?