Vi älskar det vi gör!

Den frågan tragglas upprepade gånger inom vår yrkeskår. Mitt snabba svar på frågan blir: därför att vi är den enda professionella informationspecialisten på skolan som ser lärandets helhet!

Som yrkeskår är bibliotekarier (i synnerhet kanske skolbibliotekarier) besatta av sitt yrke. Jag gissar att det har med att vi älskar det vi gör. Jag tror – kanske lite naivt – att världen kan delas in i två grupper av människor:
  1. De som är bibliotekarier.
  2. De som önskar att de vore det.

One thought on “Vi älskar det vi gör!

  1. Åh, så bra formulerat! Jag har nog aldrig sett mig som besatt, men nu när du pekar på det kan jag nog se vissa tendenser…

Comments are closed.