Gammal TV

EUScreen heter en ny tjänst som låter dig utforska Europas kulturhistoria som den framträtt på TV. En mängd videoklipp från europeiska länder skildrar händelser ur livets alla skeden. Klippen ger en intressant inblick i hur samma händelse skildras på olika sätt beroende på i vilket land inslaget sändes. […]

PEGI

PEGI – Pan European Game Information – är en organisation som klassificerar datorspelens innehåll utifrån kriterier som våld, droger, sex, grovt språk etc . Organisationen är även ansvarig för den åldersmärkning dator- och TV-spel har. På PEGI:s hemsida finns en bra funktion där föräldrar och andra berörda lätt […]

Books Ngram Viewer

Google Labs utvecklar nya verktyg i en strid ström. En del av dessa är så pass användbara att de blir en permanent del av Google-familjen, andra förkastas efter ett tag. Ett av dessa nya verktyg tycker jag är användbart, Google Books Ngram. Sökmotorn är en databas där du kan skriva in […]

Tryck ditt uppslagsverk!

Wikipedia är för många den främsta källan för snabb och översiktlig information. Även om man kan diskutera tillförlitlighet så kvarstår att Wikipedia är ett ypperligt verktyg för faktasökning och ämnesöversikt. Men… hur ofta har du inte sökt på Wikipedia och hittat en hel uppsjö artiklar som verkar intressanta? […]

Spel och bibliotek

Jag är medveten om att det finns skolbibliotekarier som använder data- eller tv-spel i verksamheten. Själv har jag tillsammans med representanter från biblioteksrådet ordnat spelturneringar. Jag letar dock fortfarande efter mer pedagogiska användningsområden. Har testat att jämföra karaktärsbeskrivningar i spel med dito i böcker, men annars inte mycket. Även […]

Behöver skolbibliotek böcker?

Kika på nedanstånde filmklipp för en intressant diskussion kring tryckta böckers roll i det samtida skolbiblioteket. Diskussionen belyser också skolbibliotekariens yrkesroll på ett bra sätt. Kontentan är att den digitala erans elever (inte helt oväntat) kräver mer vägledning av professionella informationspecialister. Den kunskapen saknar ofta lärare. Något som nämns i klippet, och som […]

Lär dig att…

…praktiskt taget göra allt mellan himmel och jord med hjälp av tjänsten Howcast. Sidan är fylld med bra och instruktiva filmer, där du bl.a. kan lära dina elever att skirva en artikel i Wikipedia. How To Create a Wikipedia Article on Howcast Howcast är ett bra verktyg, som borde […]

WatchKnow

WatchKnow kan enklast beskrivas som YouTube för skolan. Du hittar videofilmer organiserat efter skolans ämnen. Indelningen bygger på amerikanska förhållanden, vilket också märks i innehållet. Allt material har också rekommenderade åldersnivåer samt recensioner av andra användare. Detta är ett lysande exempel på att lärande faktiskt är kul! Det lämpar […]