Tusentals kräver bemannade skolbibliotek

Förlaget Hegas har tillsammans med författare, forskare och lärare skrivit på ett upprop till skolminister Lotta Edholm där de kräver fler bemannade skolbibliotek.

Frågan om skolbibliotekens bemanning tycks vara en svår nöt att knäcka. Det har varit tyst efter den utredning som initierades och lades fram av Gustav Fridolin. Utredningen gav vid handen att det är mycket stora skillnader vad gäller kvalitet och bemanning. De båda hänger naturligtvis ihop. Ett klassrum allena leder sällan till god undervisning.

Utredningen pekade vidare på dålig uppfyllelse från kommunernas sida. Forskningen ger ett enda tydligt samband: en utbildad skolbibliotekarie förstärker elevernas läsförmåga och inlärning i stort. Forskningen är entydig och den är empiriskt belagd utifrån stora, internationella studier.

Det är dags att på allvar ta steget fullt ut och bemanna och förstärka alla landets skolor professionella skolbibliotek.

Läs mer: Tusentals efterfrågar bemannade skolbibliotek (msn.com)