Bemanna nu!

Flera partier i riksdagen vill nu stärka skolbiblioteken i syfte att förbättra en mycket eftersatt verksamhet. Bemannade skolbibliotek bör givetvis vara en självklarhet. Lika självklart som att ett klassrum inte bara bör ha läromedel (också en bristvara i dessa tider) utan en pedagog som kan lotsa eleverna genom kunskapsstoffet.

Skolbibliotekariens roll är extra viktig i dessa tider av sjunkande läsresultat. En professionell skolbibliotekarie är inget hot mot skolans lärare, utan ett synnerligen fint komplement till att uppnå skolans mål enligt styrdokumenten.

https://www.svt.se/kultur/skolbibliotek-amanda-lind-miljopartiet-bo-broman-sverigedemokraterna