Textloggen

Välkommen till Textloggen!

Här hittar du mina upplevelser i texternas värld: böcker jag läst, filmer jag sett, musik jag lyssnat på, spel jag spelat och föremål jag betraktat.

För mig är en text mer än det tryckta ordet. En text skapar också en kontext och blir på så vis en vidgad upplevelse, som omfattar allt som i förlängningen kallas språk.

OBS! Texterna följer inte den kronologi i vilken de läses.