Debatten styr förväntningarna

Jag är nog inte ensam om att med jämna mellanrum sucka över skolans förfall. En fråga jag ofta ställer mig är om den alltigenom negativa publicitet skolan får i själva verket är resultatet av en kantrad skolpolitik? Skolan saknar disciplin, skolan saknar resurser, lärarna är utarbetade och dessutom […]

Skolinspektionen anser…

Förvirringen kring den nya skollagen tycks vara total, åtminstone beträffande skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet. Någon användbar juridisk definition av skolbibliotek finns egentligen inte, men är förhoppningsvis under upphandling. Skolor som vänder sig till Skolverket och undrar vad skolbibliotek innebär hänvisas i första hand till den skollag […]

Hets! En bok om skolan av Sven-Eric Liedman

En mycket välunderbyggd betraktelse över dagens skola. Historiska återblickar blandas med dagens debatt om ”ordning och reda”, ökad kunskapskontroll etc. Liedman är kritisk till den nya ordningen, men också försiktigt hoppfull. En grundläggande tråd i boken är också de humanistiska ämnenas status eller brist därav. Detta är pedagogisk […]

Books Ngram Viewer

Google Labs utvecklar nya verktyg i en strid ström. En del av dessa är så pass användbara att de blir en permanent del av Google-familjen, andra förkastas efter ett tag. Ett av dessa nya verktyg tycker jag är användbart, Google Books Ngram. Sökmotorn är en databas där du kan skriva in […]

Informellt kontra formellt lärande

Jag har i ett tidigare blogginlägg uttryckt följande åsikter: Personligen tror jag att skolbiblioteken först kan bli fullt integrerade i skolans undervising då också det formella lärandet lyfts in i skolans bibliotek. Skolbiblioteket skall inte bara vara en plats dit man går för att ”komma ifrån” skolans krav, […]

Betygen i skolan av Bengt Selghed

Bra bok om kunskapsbedömning i skolan. Den har många exempel från ”verkligheten”, där lärare tycker och tänker om aspekter kring betygssättningens alla delar.

Kunskapsarbete i skolbiblioteket

I dag släppte Nationella skolbiblioteksgrupen en kunskapsöversikt med titeln Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket. Rapporten är skriven av Jenny Henning Ingmarsson, och pekar på ett antal tendenser, bland de viktigaste slutsatserna finns: att fokus bör flyttas från sökteknik till elevers användande av den information de hittar, att lärare har obefintliga kunskaper om […]

Faktaboken som pedagogisk resurs av Elsa Gómez

En bok som lämpar sig bäst för pedagoger verksamma inom låg- och mellanstadiet. Gott om tips på hur faktaboken kan användas som läromedel. På det hela taget en bra bok om ett ämne det skrivs alltför lite om.