Om Skolbibliotekarien

Jag arbetar som skolbibliotekarie, ett yrke jag älskar och brinner för!

I min yrkesroll blandar jag nytt och gammalt. Den tryckta boken är lika viktig som bloggen eller filmen, liksom datorn är lika viktig som läroboken.

Jag anser att skolbiblioteket går utanför de fysiska väggar som bibliotekslokalen sätter, även om bibliotekslokalen givetvis är vårt främsta rum för lärande.

Skolbiblioteket är för mig ett verktyg, ett arbetssätt som omfattar allt lärande, både i och utanför skolan. Jag anser att skolbibliotekarier bör vara pedagoger i lika hög grad som bibliotekarier; vara lika hemmastadda i klassrummet som i biblioteket.

Vår unika kompetens är oöverträffad. Vi är både pedagoger och informationsexperter, såväl teknikförmedlare som språkfrämjare. Som skolbibliotekarier blandar vi kunskap och fantasi till en dundergod blandning, som med lätthet slinker nedför kunskapstörstande strupar.