Sökskola

Informationssökningens ABC

 1.  Välja ett ämne
 2.  Samla information
 3.  Sortera information
 4.  Kritiskt granska information
 5.  Skriva en text
 6.  Granska texten
 7.  Skriva om, skriva rent
 8.  Innehållsförteckning och källförteckning
 9.  Omslag
 10.  Få arbetet bedömt

Bra länkar

 • Archive – internetarkiv, som sparar allt mellan himmel och jord
 • Ask – ett mycket bra alternativ för den frågvise
 • Bibblansvarar – mycket bra frågeportal där du får utförliga svar via mejl eller chatt
 • Bibliotek – sök böcker i hela Sverige

– Testa Googles bildsökning genom att dra en bild till sökfältet

Söktips

volvo + v70

Sökmotorn söker i alla sidor som innehåller orden volvo OCH v70.

volvo v70    

Sökmotorn söker i alla sidor som innehåller ordet volvo, men inte innehåller ordet v70.

saab är bäst

Sökmotorn söker i alla sidor som innehåller den mening som står inom citattecknen.

Var hittar jag böckerna på biblioteket?

På vårt bibliotek, liksom de flesta svenska skol- och folkbibliotek, är böckerna uppställda enligt SAB-klassifikationssystemet. Varje ämnesområde har en bokstavskod. Koderna kallas signum. Det finns 24 huvudavdelningar vilka betecknas med stora bokstäver. De är i sin tur indelade i underavdelningar, som betecknas med små bokstäver.
Exempel: N är Geografi, Nc är Sverige, Ncc är Norrland och Nccb är Hälsingland.

A Bok- och biblioteksväsen

Arkiv
Bibliotek
Bokförlag och bokhandel
Uppsatser och rapporter

B Allmänt och blandat

Astrologi
Massmedia
Ockultism
Stipendier
Uppslagsverk

C Religion

Kristendom och övriga religioner
Sekter

D Filosofi och psykologi

Etik
Forskningsmetodik och vetenskapsteori

E Uppfostran och undervisning

Pedagogik och metodik
Utbildning

F Språkvetenskap

Ordböcker på olika språk
Grammatikböcker
Namnforskning
Språkkurser

G Litteraturvetenskap

Böcker om författare och ”böcker om böcker”

H Skönlitteratur

Hc/Hce – vuxen skönlitteratur
Hcf – skönlitteratur för små barn
Hcg – skönlitteratur för barn i ”mellanåldern”
uHc/uHce – skönlitteratur för ungdomar
Hci – tecknade serier
He – skönlitteratur på engelska
Hc.02/Hce.02 – dramatik
Hc.03/Hce.03 – dikter
Hc.07/Hce.07 – ordspråk
Hc(s)/Hce(s) – samlingar

I Konst, musik, teater, film

Arkitektur
Konsthantverk
Dräkthistoria

J Arkeologi

Böckerna är uppställda efter den tidsepok de behandlar eller efter länder/områden.

K Historia

Böckerna är uppställda efter den tidsepok de behandlar eller efter länder, t.ex.
K.2 – forntiden
K.3 – medeltiden
K.54 – andra världskriget
Kc – svensk historia

L Biografi med genealogi

Biografier (böcker om särskilda personer)

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

Folkkultur
Folkseder och högtider
Folktro och magi

N Geografi

Böckerna är uppställda efter världsdelar och länder.
Na – Europa
Nc – Sverige

O Samhälls- och rättsvetenskap

Alkohol- och narkotikafrågor
Juridik
Politik
Sociologi
Statistik

P Teknik, industri och kommunikationer

Bilar, båtar och tåg
Byggnadsteknik och renovering
Energiförsörjning
Elektronik
Fotografi och filmteknik
Hobbyverksamhet
Internet och datorer
Ljudteknik och maskinteknik
Målning och snickeri

Q Ekonomi och näringsväsen

Bokföring och redovisning
Frimärken
Matlagning
Handarbete
Handel
Husdjur
Jakt och fiske
Lantbruk och skogsbruk
Trädgård

R Idrott, lek och spel

Fotboll, ridning och andra sporter

Samlande

Kortspel

Lekar

Trolleri

S Militärväsen

Försvar, krigföring
Vapen och ammunition

T Matematik

Mått, mål och vikt

U Naturvetenskap

Astronomi
Biologi
Botanik
Fysik
Kemi
Geofysik och geologi
Miljöfrågor
Vilda djur

V Medicin

Anatomi
Farmakologi
Gynekologi
Psykiatri
Terapimetoder

X Musikalier

Instrument
Noter
Musikhistoria och musikteori
Sångböcker

Ett nytt klassifikationsystem

Efter ett sekel då böckerna sorterats efter bokstäver på svenska bibliotek kommer de i stället att delas in efter siffror. Högskolebibliotek har sedan år tillbaka bytt klassifikationssystem från SAB till DDK.

Bild på färger och ämnen för DDK-klassning.

Skolbibliotekarien har påbörjat arbetet med att byta klassifikationssystem. Ett klassifikationssystem är till för att sortera böcker inom olika ämnesområden. Det påverkar också till viss del var i biblioteket boken står. Om du letar efter en bok om till exempel sömnad är det praktiskt om du, intill den bok du letar efter, hittar flera andra böcker i samma ämne.

Ett svenskt system

Det system som använts på svenska bibliotek under det senaste seklet, kallas SAB-systemet, och bygger på kombinationer av bokstäver. Förkortningen SAB står för Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Du känner säkert igen att det står bokstäver längst ner på bokryggen på bibliotekets böcker: Hc står till exempel för svensk skönlitteratur och Qcca betecknar böcker om sömnad.

SAB-systemet bygger på svenska förhållanden och skapades i början av 1900-talet. SAB-systemet börjar bli gammalt och har svårt att spegla dagens globala samhälle. Därför tog Kungliga biblioteket, som samordnar de svenska biblioteken, ett beslut om att alla svenska bibliotek på sikt ska byta klassifikationssystem från SAB till Dewey, eller DDK, vilket står för Dewey decimalklassifikation.

Tanken är att alla svenska bibliotek så småningom ska ha samma system. Oavsett om du besöker ett folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- eller högskolebibliotek, sjukhusbibliotek eller något specialbibliotek, så ska det vara lätt för dig att hitta det du söker och fungera på samma sätt.

Melvil Dewey (1851-1931)

Dewey utbrett i världen

Deweysystemet skapades av Melvil Dewey i USA på 1870-talet. Systemet används på över 200 000 bibliotek i 135 länder och uppdateras kontinuerligt av en huvudredaktion i USA, som samarbetar med redaktioner över hela världen. Dewesystemet är, till skillnad från SAB-systemets bokstäver, uppbyggt av siffror.

I systemet finns tio huvudavdelningar från 000 till 900, att jämföra med SAB-systemets 25 huvudavdelningar. Under de tio huvudavdelningarna finns ytterligare tio underavdelningar.

Deweysystemets huvudavdelningar

000 Allmän kunskap

100 Filosofi och psykologi

200 Religion

300 Samhällsvetenskap

400 Språk

500 Naturvetenskap

600 Teknik

700 Konst och fritid

800 Litteratur

900 Historia och geografi

Läs mer om DDK på Kungliga bibliotekets hemsida.