Inget svar

Inget svar från skolministern angående utredningen om bemannade skolbibliotek. Personligen hade jag inte förväntat mig ett svar heller. Fokus just nu medger nämligen inte pengar på så triviala ting som att alla skolor har tillgång till ett riktigt skolbibliotek. Än mindre att nämnda bibliotek bemannas med professionell personal som faktiskt kan öka måluppfyllelsen genom att inspirera och stötta pedagoger samt hjälpa elever att lära sig läsa och tänka källkritiskt. Nej, det finns annat att lägga pengarna på.