Vi älskar det vi gör!

Den frågan tragglas upprepade gånger inom vår yrkeskår. Mitt snabba svar på frågan blir: därför att vi är den enda professionella informationspecialisten på skolan som ser lärandets helhet! Som yrkeskår är bibliotekarier (i synnerhet kanske skolbibliotekarier) besatta av sitt yrke. Jag gissar att det har med att vi […]

Vår månad!

Oktober månad har av IASL (International Association of School Librarianship) utsetts till internationella skolbiblioteksmånaden. Sedan flera år tillbaka uppmärksammas dagen i första hand av engelskspråkiga länder. Kanske dags att uppmärksamma den även i Sverige? PS. Något så viktigt som skolbibliotek kräver givetvis mer än en ynka dag. Kanelbullen […]

Skolinspektionen anser…

Förvirringen kring den nya skollagen tycks vara total, åtminstone beträffande skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet. Någon användbar juridisk definition av skolbibliotek finns egentligen inte, men är förhoppningsvis under upphandling. Skolor som vänder sig till Skolverket och undrar vad skolbibliotek innebär hänvisas i första hand till den skollag […]

Inte utan mitt skolbibliotek!

Det gamla konstaterandet ”inte utan min rektor” har fått konkurrens av det lika slagkraftiga ”inte utan mitt skolbibliotek”! Efter att ha läst artikeln i Skolledaren med samma rubrik som ovan förstår man hur viktigt det är att ha skolledningen med sig. En rektor som förstår innebörden och vikten […]

Fantastisk förespråkare!

Radioprogrammet Verkligheten i Sveriges Radios program 3 har ett inslag kallat Inkvisationen där fördomar mot olika yrken ställs i strålkastarens ljus. En företrädare för yrkesgruppen anklagas och får svara på anklagelsen. I fjärde programmet var det bibliotekariens tur. Trist, torr, bildad och tillhörande en världsfrånvänd kulturelit är vanliga […]

Visst finns det skillnader…

Läste med stort intresse artikeln ”Biblioteksarbete är osynligt i skolan” i Biblioteksbladet (2-2011) skriven av den pensionerade bibliotekarien Anna Birgitta Eriksson. Framför allt är de inledande funderingarna kring skillnaderna mellan bibliotekariens och lärarens yrkesroller intressanta. Min egen magisteruppsats undersökte just hur skolbibliotekariernas och lärarbibliotekariernas skilda yrkesidentiteter kunde leda […]

Vad innebär ”tillgång”…?

Som de flesta vet vid det här laget har förslaget till ny skollag inkluderat skolbiblioteken i sina skrivelser. I förslaget till ny lag (som förväntas bli bindande lag höstterminen 2011) står bla att skolan skall ha ”tillgång till ett skolbibliotek”. Formuleringen är minst sagt luddig. I mina ögon inte […]

Framtidens skolbibliotek

Tre bra länkar att ha som utgångspunkt för diskussioner i detta spännande ämne: En sida med mycket intressant material från konferenses Framtidens skolbiblotek, som hölls i Malmö den 23-24 april 2009.  Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare i Ekerö reflekterar över skolbibliotekens roll i framtiden.  En diskussionssida om allt som […]