Det handlar om det här

Fortbildning

Allt som rör skolbibliotekariens fortsatta bildningsresa med tonvikt på våra expertområden: läs- och skrivfrämjande arbete samt information, kommunikation och teknik.

Informationskompetens

En av hörnstenarna i varje framgångsrikt skolbiblioteksarbete är att ge elever och personal nycklar till att lära med hjälp av tekniska hjälpmedel. Läsplattor, datorer, 3D-skrivare och plattformar för allt däremellan ryms inom detta område. Givetvis med särskild tonvikt på kritiskt tänkande.

Lärande

Lärande i stort och smått bör vara en del av skolbibliotekariens arbetsdag. Så även de sätt varpå elever och lärare lär. Vår roll är att hitta nya ingångar till lärande med särskilt fokus på studieteknik.

Läs och skriv

Läs- och skrivfrämjande arbete är något vi dagligen sysslar med. Det vidgade textbegreppet har lett till att vår yrkesroll breddats till att gälla allt från bokprat och skrivcirklar till film- och musikanalys och samtalsgrupper om allt som rör sig runt solen.

Medier

Tidningar, tidskrifter, sociala medier, TV-spel och böcker ger utrymme för diskussion och tolkning. Medier av skilda slag är en omistlig del av skolbibliotekariens verktygslåda.

Pedagogik

Pedagogik är det verktyg vi använder oss av när vi försöker lära elever något. Det handlar om att koppla en pedagogisk teori – eller grundsyn, om du så vill – med det stoff du vill lära ut.

Skapa

Skolbiblioteket är en levande verkstad för saker som ibland bara berör läsande och lärande indirekt. Att skapa, att använde sig av handens kognitiva krafter, är också att lära sig textuellt. Kopplingen mellan bok och föremål är aldrig långt borta. Universum ryms bland de myriader berättelser som omfattas av böckerna på skolbibliotekets hyllor.

Yrkesroll

Vår yrkesroll befinner sig i det underbara gränslandet mellan pedagogens undervisning och bibliotekariens efterforskning. Vi är det bästa av två världar och drivs av en lust att få elever och lärare att bli kognifiler. Att lära för livet har varit bibliotekariens sigum i tusentals år.

Övrigt

Här hittar du allt det som inte rymms under övriga kategorier. En sommarhälsning, en önskan om en välsignad jul eller ett uppmuntande ord till alla som behöver det.