Skolbibliotek och IKT

I en artikel i Datorn i utbildningen (nr 5-2010) skriver Krister Widell insiktsfullt om biblioteks roll i det digitala samhället. Artikeln analyserar också skolbibliotekens ”nya” roll utifrån de definitioner som finns i nya skollagen. Artikelförfattaren tar bl.a. upp bibliotekariens yrkeskompetens och ser en tydlig, pedagogisk funktion i att lära elever […]

Fantastiskt verktyg för källkritiska kunskapare!

WebbIT är en sajt som enligt egen utsaga är en guide till nätet som erbjuder ”självstudiematerial i form av filmer, ljudfiler, pdf-filer m.m.” Allt detta är helt sant, men sidorna innehåller mycket mer än så. Sajten är indelad i sex teman: Faktakällor (ger dig söktips om olika ämnes-områden), källkritik (mycket bra studiematerial), läslust […]

10 tips för framgångsrik forskning

Sidan Six Revisions ger bl.a. tips och djuplodande artiklar om hur webbredaktörer och webbutvecklare bättre kan nå fram med sitt budskap. I en nyligen publicerad artikel görs en genomgång av hur i första hand forskare och studenter bättre kan hitta och sprida information, som publicerats på nätet. Dessa tio tips är […]

Källkritiska skollänkar

Skollink är en sida som främst riktar sig till elever och pedagoger i grundskolans senare år samt gymnasiet. De tusentals utvalda länkarna är indelade skolämnesvis. Länkarna är betygssatta och – vilket glädjer Skolbibliotekarien! – även källkritiskt granskade. Hur rigorös den källkritiska bedömningen är låter jag vara osagt, men länksamlingen […]

50 fria pedagogiska verktyg

Så här innan sommaren kör igång på allvar vill jag passa på att tipsa er alla om en länklista med hela 50 fria pedagogiska  verktyg till datorn. Listan innehåller praktiska program som med fördel kan användas i undervisningen. Allt är dessutom indelat ämnesvis. Enda nackdelen, som så ofta, […]

Kosmix

Kosmix är en sökmotor som i likhet med en del andra ger mer än Googles sökträffar. Kosmix ger dig överblick över ett ämne, men också länkar, bilder, filmer, artiklar och bloggar på ett mycket överskådligt sätt. Jag har haft stor nytta av denna sökmotor, bl.a. då elever vill […]

Kollan källan som wiki

Skolverkets utomordentliga sida för källkritik och IKT i skolan – Kolla källan – har nu fått ett komplement i en nystartad wiki. Wikin är inte en kopia av hemsidan på Skolverket, utan skall ses som ett levande forum för alla med ett intresse för för Kolla källans fokus.

Lär dig att…

…praktiskt taget göra allt mellan himmel och jord med hjälp av tjänsten Howcast. Sidan är fylld med bra och instruktiva filmer, där du bl.a. kan lära dina elever att skirva en artikel i Wikipedia. How To Create a Wikipedia Article on Howcast Howcast är ett bra verktyg, som borde […]