Lär dig att…

…praktiskt taget göra allt mellan himmel och jord med hjälp av tjänsten Howcast. Sidan är fylld med bra och instruktiva filmer, där du bl.a. kan lära dina elever att skirva en artikel i Wikipedia.

Howcast är ett bra verktyg, som borde få alla IKT-intresserade att jubla av lycka! Som fallet oftast är, på nätet som i verkligheten, finns också andra mycket bra alternativa sidor med samma typ av innehåll. Prova även t.ex.