Informationsfärdighet – samtidens viktigaste kompetens!

Informationsfärdighet – eller information literacy med engelskt språkbruk – är något som berör oss sklbibliotekarier i mycket hög grad. Det är just den kompetens vi dagligen försöker lära ut och implementera i skolans verksamhet. Informationsfärdighet är ett begrepp med många definitioner. Den kortaste – och kanske bästa – […]

Bibliotekarie 2.0

Jag vet, det börjar redan bli uttjatat. Men inte desto mindre behöver vi skolbibliotekarier i synnerhet ta för oss mycket mer av den nya tekniken. Visst, många av oss ligger redan i framkanten ute i skolorna, men mer kan alltid göras. Kika på denna filmsnutt, med intressanta, filosofiska […]