Kollan källan som wiki

Skolverkets utomordentliga sida för källkritik och IKT i skolan – Kolla källan – har nu fått ett komplement i en nystartad wiki. Wikin är inte en kopia av hemsidan på Skolverket, utan skall ses som ett levande forum för alla med ett intresse för för Kolla källans fokus.