Huvudet på spiken!

Skolbiblioteken i Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötlands län kan räkna med att bli ännu bättre. Ett projekt som syftar till fortbildning och vidareutbildning av personalen i nämnda regioner påbörjas hösten 2012 och fortsätter 2013.

Projektet verkar ha goda ansatser att lyckas, och jag hoppas detta kan vara språngbrädan till liknande projekt över hela landet. Statistiken talar fortfarande med dystert språk; stora delar av landet saknar skolbibliotek, framför allt skolbibliotek som fyller en funktion i det pedagogiska arbetet.