Ny skollag antagen

Den nya skollagen antogs nyligen. Den börjar gälla från den 1 augusti 2010. Lagens viktigaste passus för skolbibliotekens vidkommande är som följer: ”Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för...