Agora

En film som skildrar kristendomens möte med den gamla världens vetenskap med centrum i det antika biblioteket i Alexandria. Trots de generaliserade skildringarna av kristna känns filmen autentisk.

Biblis 45-2009

I senaste numret av Biblis läste jag en tankeväckande artikel: Biblioteket – En plats för stillsamhet i en allt mindre stillsam värld? av Jakob Sjövall. Artikeln analyserar och refererar idéer om bibliotekens...