Alexandrias antika bibliotek av Mustafa el-Abbadi

En utmärkt introduktion till ett av världens mest berömda bibliotek, tillika forskningsinstitution. Här ges en ganska bred historisk bakgrund men ockå nutida reflektioner.