Ny skollag antagen

Den nya skollagen antogs nyligen. Den börjar gälla från den 1 augusti 2010. Lagens viktigaste passus för skolbibliotekens vidkommande är som följer: ”Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.” Nu följer en lång process där vi i praktiken får se vad denna något […]

10 tips för framgångsrik forskning

Sidan Six Revisions ger bl.a. tips och djuplodande artiklar om hur webbredaktörer och webbutvecklare bättre kan nå fram med sitt budskap. I en nyligen publicerad artikel görs en genomgång av hur i första hand forskare och studenter bättre kan hitta och sprida information, som publicerats på nätet. Dessa tio tips är […]

Källkritiska skollänkar

Skollink är en sida som främst riktar sig till elever och pedagoger i grundskolans senare år samt gymnasiet. De tusentals utvalda länkarna är indelade skolämnesvis. Länkarna är betygssatta och – vilket glädjer Skolbibliotekarien! – även källkritiskt granskade. Hur rigorös den källkritiska bedömningen är låter jag vara osagt, men länksamlingen […]