Shared Reading – delad läsglädje

Möjlig inspirationskälla också för skolbibliotek? Vi använder ju redan metoder á la Chambers och har läsgrupper i överflöd. Jag ser Shared Reading som en naturlig avknoppning av den högläsning som är etablerad sedan länge. Skillnaden här blir att läsningen inte bara blir en passiv sysselsättning utan en aktiviteter […]