Debatten styr förväntningarna

Jag är nog inte ensam om att med jämna mellanrum sucka över skolans förfall. En fråga jag ofta ställer mig är om den alltigenom negativa publicitet skolan får i själva verket är resultatet av en kantrad skolpolitik? Skolan saknar disciplin, skolan saknar resurser, lärarna är utarbetade och dessutom […]