Vi älskar det vi gör!

Den frågan tragglas upprepade gånger inom vår yrkeskår. Mitt snabba svar på frågan blir: därför att vi är den enda professionella informationspecialisten på skolan som ser lärandets helhet! Som yrkeskår är bibliotekarier (i synnerhet kanske skolbibliotekarier) besatta av sitt yrke. Jag gissar att det har med att vi […]

Reklam på bibliotek?

Sedan en tid tillbaka råder det en debatt kring hur långt de kommersiella krafternas armar får sträckas i bibliotekslokalen. Senaste exemplet är Stockholms stadsbiblioteks satsning på en Poesibazar. Basaren är tänkt att visa upp diktsamlingar; böcker som sällan når utlåningsstatistikens topplistor eller förlagens storsäljarlistor. I det lilla basarrummet […]

Viktig litteratur vinner priser

Jag bli alltid upprörd över den nonchalans som kännetecknar stormedias behandling av barn- och ungdomslitteraturen och facklitteraturen. Den styvmoderliga behandlingen lyser kanske igenom tydligast då det gäller litterära priser, nu senast Augustpiset. Sveriges television nöjde sig helt sonika med att redovisa den skönlitterära vinnaren i vuxenklassen. Svenska dagbladet […]

Vår månad!

Oktober månad har av IASL (International Association of School Librarianship) utsetts till internationella skolbiblioteksmånaden. Sedan flera år tillbaka uppmärksammas dagen i första hand av engelskspråkiga länder. Kanske dags att uppmärksamma den även i Sverige? PS. Något så viktigt som skolbibliotek kräver givetvis mer än en ynka dag. Kanelbullen […]

Bra av Skolinspektionen!

Trots tandlös lag, skulle jag kanske tillägga. Skolinspektionen har inte desto mindre lyckasts få ihop ett antal punkter att utvärdera gällande skolbibliotek. Eleverna ska t.ex. ha tillgång till ett skolbibliotek inom skolenhetens lokaler eller dess närhet. Biblioteket skall användas regelbundet i syfte att bidra till elevernas utbildning. Vidare […]

Avslöja slutet?

Jag har dålig koll på antalet planerade och oplanerade bokprat jag hållit genom åren. Vad jag dock har koll på är mina tre grundregler inför ett bokprat: 1. Välj en bok du själv gillar! (Det är lättare att få andra entusiastiska då.) 2. Dramatisera gärna något ur boken, […]