Tusentals kräver bemannade skolbibliotek

Förlaget Hegas har tillsammans med författare, forskare och lärare skrivit på ett upprop till skolminister Lotta Edholm där de kräver fler bemannade skolbibliotek. Frågan om skolbibliotekens bemanning tycks vara en svår nöt att knäcka. Det har varit tyst efter den utredning som initierades och lades fram av Gustav […]

Shared Reading – delad läsglädje

Möjlig inspirationskälla också för skolbibliotek? Vi använder ju redan metoder á la Chambers och har läsgrupper i överflöd. Jag ser Shared Reading som en naturlig avknoppning av den högläsning som är etablerad sedan länge. Skillnaden här blir att läsningen inte bara blir en passiv sysselsättning utan en aktiviteter […]

Tärningsberättelse

Ett enkelt sätt att inspirera till berättande i yngre åldrar. Eleven berättar en historia där karaktärer, plats och handling delvis bestäms av slumpen.

Skolbiblistan går i graven

Trots att Skolverket hävdar att de prioriterar skolbiblioteksfrågor – och trots att Skolbiblistan är det enda forum för många ensamarbetande skolbibliotekarier – väljer Skolverket nu att lägga ner listan. Förhoppningsvis kan någon annan ta över administrationen av detta forum. Läs mer här.

Inget skolbibliotek i världsklass 2023

Priserna Årets bibliotek, Årets arkiv och utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass kommer inte att delas ut under 2023. Priset till Årets arbetsgivare försvinner helt i framtiden. Förhoppningsvis beror inte det på att kommunikatörerna inte har tillräckligt bra arbetsgivare. Bibliotekspriser delas inte ut 2023 | Magasin K

Barnboksveckan

Gunnar Hyltén Cavallius – Fakta Född 1818 (Vislanda) Fick både mammas och pappas efternamn Bodde i Brasilien några år Folklivsforskare och sagospecialist Jobbade sen som bibliotekarie på Kungliga biblioteket Fick ärva gården Sunnanvik i Skatelöv, Kronobergs län Mycket intresserad av (lokal) historia och sagor > började muntligt Samlade […]