Faktaboken som pedagogisk resurs av Elsa Gómez

En bok som lämpar sig bäst för pedagoger verksamma inom låg- och mellanstadiet. Gott om tips på hur faktaboken kan användas som läromedel. På det hela taget en bra bok om ett ämne det skrivs alltför lite om.