Hets! En bok om skolan av Sven-Eric Liedman

En mycket välunderbyggd betraktelse över dagens skola. Historiska återblickar blandas med dagens debatt om ”ordning och reda”, ökad kunskapskontroll etc. Liedman är kritisk till den nya ordningen, men också försiktigt hoppfull. En grundläggande tråd i boken är också de humanistiska ämnenas status eller brist därav. Detta är pedagogisk idéskrift när den är som bäst.