Ny skollag antagen

Den nya skollagen antogs nyligen. Den börjar gälla från den 1 augusti 2010. Lagens viktigaste passus för skolbibliotekens vidkommande är som följer: ”Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.” Nu följer en lång process där vi i praktiken får se vad denna något […]

Allt är möjligt i ett bibliotek…

Kan bara inte motstå detta roliga klipp…

Omvärldsbevaka med bloggar

Library Index – eller Libdex, som det kallas i sin förkortade form – är en portal där allt som rör bibliotek på nätet samlas. Där hittar du länkar till massor av nyttiga sidor, också för oss skolbibliotekarier! Portalen listar även engelskspråkiga biblioteksbloggar. Tyngdpunkten ligger på folkbibliotek, men mycket är av […]

Katastrofkarta

Visa A Nation Without School Librarians på en större karta Den ekonomiska krisen har inte bara slagit hårt mot skolbiblioteken i Sverige, också i USA har ett antal skolbibliotek lagts ned eller fått minskade resurser. Att läga ned skolbibliotek är en katastrof för den pedagogiska verksamheten. Som vanligt […]

Skollagen…igen

Enligt vår uppfattning har de allra flesta skolor i samtliga skolformer redan i dag tillgång till bibliotek på ett eller annat sätt. Tillgången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. (Källa, s 259-260.) Björklund har tagit ett mycket, mycket […]