Välkomna!

Denna blogg är ett resultat av egenintresse. Sedan ett antal år tillbaka har jag haft världens bästa jobb – skolbibliotekarie. I mitt yrkesliv funderar jag ständigt på nya arbetsmetoder och min yrkesroll och vill gärna inspirera kollegor till detsamma. Jag har saknat en källa att ösa ur. Visst finns det många bra webbsidor (mest engelska) och böcker, men ingen av dem täcker helheten.

Vårt yrke är så mångskiftande – och nytt – att vi ännu inte ens funnit fasta former för vad som är vårt yrkes kärna. Vi har en unik roll. Vi är både pedagoger och informationsexperter; något som borde vara en självklar kompetens i all skolverksamhet. Tyvärr ser verkligheten inte alltid så ljus ut som den borde. Men det finns goda exempel, både i Sverige och utomlands.

Denna blogg är i korthet ett försök att dela med mig av kunskaper och erfarenheter – och förhoppningsvis också inspirera andra.

Fortsättning följer!