PEGI


PEGI – Pan European Game Information – är en organisation som klassificerar datorspelens innehåll utifrån kriterier som våld, droger, sex, grovt språk etc . Organisationen är även ansvarig för den åldersmärkning dator- och TV-spel har.

PEGI:s hemsida finns en bra funktion där föräldrar och andra berörda lätt kan söka på en speltitel och få upp information om vad spelet innehåller samt vilken ålder det lämpar sig för. Enda nackdelen med söktjänsten är att en del av informationen är på engelska, men de tydliga ikonerna kompenserar oftast bristande språkkunskaper.
Detta är viktig kunskap för alla som har daglig kontakt med ungdomar. Som skolbibliotekarie har man givetvis en skyldighet att ha kunskaper om denna medieform, för även om ditt skolbibliotek inte har spel till utlån så är det en viktig kulturell referens för våra unga.