Tryckta texter leder till ökad läsförståelse

Alla vi som arbetar med tryckta texter vet att läsförståelse är grunden för all kunskapsinhämtning. Nu har vi också vetenskapligt stöd för att all läsning inte är lika bra. Jo, ni läste rätt. Jag repeterar: all läsning är inte lika bra.

Digitala texter läses flyktigt och snabbt medan man läser tryckta texter i syfte att förstå på ett djupare plan. Läsning av tryckta texter är en övning som också leder till att hela kroppen är med i lärprocessen. Datorer och IT är ypperliga hjälpmedel, men kan aldrig ersätta den naturgivna kopplingen mellan hand och tanke.

Källa: Skolverket