Skolbiblioteken får utökat mandat i IT-satsning

Enligt Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket, kommer skolbiblioteken får en tydligare roll i den nya kursplanerna. Förutom nya satsningar på informationskompetens (där bl.a. programmering skrivs in i läroplanen) skall även skolbibliotekariernas roll att hjälpa elever och personal med vår IKT-kompetens tydliggöras. Rektorns ansvar för skolbiblioteken skall också betonas i de nya styrdokumenten. Det senare ser jag som ett steg som faktiskt borde tagits redan då skolbiblioteken skrevs in i skollagen.

Märk väl att detta bara är förslag från Skolverket. Det är upp till regeringen att rösta igenom eventuella förändringar i styrdokumenten. Det torde dock inte vara någon större oenighet i riksdagen kring dessa frågor.

Läs mer här.