Höstlov blir läslov

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen aviserat att höstlovet numera skall benämnas läslov. Gör det någon skillnad vad gäller barns vilja att läsa? Knappast. Lika lite som att sportlovet leder till att alla skolelver i Sverige rör sig annat än på jakten efter fler Pokémon-figurer. Jag tror däremot att det har en stor symbolisk innebörd. Genom att upprepande gånger nämna saker vid namn befäster man också hur viktigt det är. Läsningen är gunden för allt i skolan, därför är det naturligt att man uppmuntrar denna basfärdighet också utanför skoltid.