Nya Google

I dag trädde Googles nya sekretessavtal in med full kraft. Det nya avtalet har kritiserats hårt från bl.a. EU, som anser att Googles nya avtal är ett hot både mot enskild integritet och demokratin i stort. Vad är det då som leder till så kritiska superlativ?
Den kanske viktigaste nyheten är att Google nu kan samköra all personlig datatrafik; alla sökningar och all aktivitet du gjort på exempelvis Google, Blogger, Youtube m.fl. De nämnda tjänsterna ägs alla av Google. Tidigare hade varje tjänst separat avtal, så inte längre. Om du har en personlig profil hos Google sparas all information i evig tid. Detta inkluderar även datatrafik från din mobiltelefon. Varje gång du använder en app från Google lagras den informationen och samkörs med annan data från sökmotorn, kalendern, kartor etc.
Informationen använder Google i syfte att skräddarsy annonser. Om du exempelvis har bloggat om en misslyckad charterresa till Mallorca kan du förvänta dig att riktade annonser strax dyker upp som lockar med resor till alla möjliga resmål utom just Mallorca.
I korthet innebär det nya avtalet att du låter Google avslöja mer om ditt privatliv för presumtiva kommersiella intressen. Den informationsbank Google har om dig kan senare användas för att ta fram en personlig profil som företag kan använda för målgruppsanpassade annonser m.m.
Är detta nya avtal ett hot? Det nya är att flera avtal nu blivit ett. Detta möjliggör för Google att samköra information. Annonsörer kan analysera ditt nätbeteende över tid och få fram en god bild över ditt liv, dina intressen och dina val. Avtalet gäller inte bara informationssökning i Google utan också andra webbplatser som är länkade. På sikt leder Googles monopolliknande ställning till att personlig integritet kränks. Den frihet privatlivet stått för inskränks nu till livet utanför den digitala sfären. MEN man kan ju alltid välja att inte använda tjänsterna!