Bibliotekens framtid

En inledande text till en tidningskrönika löd ”När går den sista besökaren ut från folkbiblioteken?”. Frågan är faktiskt relevant om man ser till antalet minskade besök på folkbiblioteken. Varje år har folkbiblioteken 67.3 miljoner besökare; varje år minskar dessa med 0.6 miljoner besök. Vilka är orsakerna till det […]