Skolbibliotek 2008

Kulturrådets rapport, Skolbibliotek 2008, är ingen upplyftande läsning. En tredjedel av landets skolor saknar skolbibliotek. En av tio skolor har inte ens en boksamling! Av de som har skolbibliotek saknar en fjärdedel adekvat personal. Värst är – inte helt oväntat kanske – situationen i friskolorna.

Baksidan på allt detta är att våra folkbibliotek tvingas ta ett allt tyngre ansvar. Folkbiblioteken får inget ekonomiskt tillskott för den pedagogiska verksamheten. Grupper kommer obokade. Folkbiblioteken har inte heller någon personal med pedagogisk kompetens att sätta in i syfte att bidra till elevernas lärande. Lösningen hade givetvis varit att anställa en skolbibliotekarie på varje svensk skola!
Kulturrådets pressmeddelande talar sitt tydliga språk:

Bara två tredjedelar av landets skolenheter har ett skolbibliotek, detvisar en ny rapport från Kulturrådet. Undersökningen som omfattar samtliga drygt 6000 grund- och gymnasieenheter visar att antalet skolbibliotek förefallerminska. Idag saknar 18 procent, det vill säga drygt 250 000 elever, tillgångtill skolbibliotek i någon form. (Källa)