Läsandet ökar!

Positiva nyheter för alla som vill främja läsning! För första gången på över 25 år ökar åter läsningen hos den amerikanska befolkningen. Enligt en relativt färsk undersökning från National Endowment for the Arts pekar siffrorna på att det är de yngre (18-24 år), som står för den största ökningen! Härligt! Hoppas siffrorna pekar i samma riktning i Sverige.

Siffror i korthet:

50,2 % av USA:s befolkning läste skönlitteratur under 2008.
21,0 % har läsningen bland 18-24-åringar ökat
11,0 % har männens läsning ökat