Vem gör vad?

Detta är en fråga som är åtekommande i skolbibliotekariens vardag. I skolans värld går det bitvis trögt att realisera skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Det kan vara svår att få rektor och lärare att inse vinsterna med ett välintegrerat skolbibliotek. För visst är vinsterna för eleverna – och det […]

Textbegreppet

Det vidgade textbegreppet har varit en tanke som genomsyrar framför allt svenskämnet. Med Lpo 94 kom också det första modernt riktade textbegreppet, där man valt att se text som något vidare än de traditionella, tryckta källorna. Text omfattar film, musik, bilder, föremål, ja egentligen allt som kan ”läsas” […]

Informationsfärdighet – samtidens viktigaste kompetens!

Informationsfärdighet – eller information literacy med engelskt språkbruk – är något som berör oss sklbibliotekarier i mycket hög grad. Det är just den kompetens vi dagligen försöker lära ut och implementera i skolans verksamhet. Informationsfärdighet är ett begrepp med många definitioner. Den kortaste – och kanske bästa – […]

Reglera skolbiblioteken i skollagen!

Flera politiska partier, bland dem regeringspartiet Folkpartiet, har under det senaste året framfört önskemål om att skriva in skolbiblioteken i skollagen. För mig är detta så självklart att det förvånar mig att detta inte skett för länge sedan. En skolbibliotekarie är för mig en pedagogisk resurs, som arbetar […]

Att undervisa med föremål

Då och då försöker jag använda mina egna samlingar i pedagogiskt syfte. Att använda föremål i undervisningen är inget nytt, men i Sverige finns väldigt lite material för pedagoger att hämta inspiration och praktiska exempel från. Det som finns förutsätter nästan alltid besök på ett museum. Min erfarenhet […]

Bibliotekarie 2.0

Jag vet, det börjar redan bli uttjatat. Men inte desto mindre behöver vi skolbibliotekarier i synnerhet ta för oss mycket mer av den nya tekniken. Visst, många av oss ligger redan i framkanten ute i skolorna, men mer kan alltid göras. Kika på denna filmsnutt, med intressanta, filosofiska […]

Läsandet ökar!

Positiva nyheter för alla som vill främja läsning! För första gången på över 25 år ökar åter läsningen hos den amerikanska befolkningen. Enligt en relativt färsk undersökning från National Endowment for the Arts pekar siffrorna på att det är de yngre (18-24 år), som står för den största […]

Välkomna!

Denna blogg är ett resultat av egenintresse. Sedan ett antal år tillbaka har jag haft världens bästa jobb – skolbibliotekarie. I mitt yrkesliv funderar jag ständigt på nya arbetsmetoder och min yrkesroll och vill gärna inspirera kollegor till detsamma. Jag har saknat en källa att ösa ur. Visst […]