Faktion

Faktion (engelska: faction) är en litterär genre som blandar faktatext och skönlitteratur – ordet är ett så kallat teleskopord av orden fakta och fiktion. Skillnaden mellan faktatext och skönlitteratur är hur dessa förhåller sig till verkligheten. Faktatext ska berätta sanning om sitt ämne, medan skönlitteratur inte ska det utan bör läsas litterärt.

Faktion förenar fakta och fiktion på ett konstnärligt sätt. Meningen är att ett konstnärligt värde skapas genom ”medveten ambivalens” mellan det sanna och det påhittade. Graden av medvetenhet kan variera, liksom hur mycket av denna medvetenhet som konstnären väljer att visa utåt.

Litteraturvetaren Bo G Jansson delar faktioner i tre typer: dokudramat, som är en berättelse som äger spelfilmens eller romanens form men skildrar historiskt verkliga händelser; dramadokumentären där framställningssättet växlar, men där historiskt verifierbara källor presenteras direkt och okommenterat; och dokusåpan som utmärks av att ge intryck av att skildra verkliga händelser när de äger rum, fastän presentationen av dem i själva verket är redigerad i efterhand.