Skolbibliotek är mer än en lokal

Det är säkert fler än undertecknad som reagerat på den mycket bristfälliga definitionen av skolbibliotek i den nya skollagen. Skolbibliotek återfinns under rubriken ”lokaler och annan utrustning”. Detta säger inget. Det är ungefär som att likställa lärare med klassrummet. Definitionen säger inget alls om skolbibliotek som en pedagogisk resurs, ett pedagogiskt arbetssätt där givetvis skolbibliotekarien fyller arbetssättet med givande innehåll.

Nyligen tog fackförbundet DIK fram en definition som är användbar. Tillsammans med skolverkets äldre dito, har aktörer som Skolinspektionen och skolledningar runt om i landet något mer handfast att utgå från än en dåligt definierad lokal utan pedagogiskt innehåll.
Den springande punkten är att skolbibliotekets uppdrag och måluppfyllelse definieras av skolans styrdokument. Svårare än så behöver vi inte göra det.

”Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld.” (Källa)