Tusen gånger starkare av Christina Herrström

En viktig bok om ett mycket viktigt tema i skolan. Om skillnader och orättvisor mellan pojkar och flickors rättigheter och maktstrukturer i en fiktiv svensk högstadieklass. Bra utgångspunkt också som diskussion om genus, jämlikhet , utanförskap och konsten att vara annorlunda. Full pott!