Kobra om Google

Den femte oktober bänkade jag mig framför TV:n för att se Kobra på TV2. Temat för kvällen var Google. Företaget synades och dess idéer granskades. Mycket intressant! Programmet gav mig inte en ny syn på Google – det mesta var för mig välkänt – men det var särskilt intressant att notera att vi svenskar tillhör den grupp i världen som ofta högljutt vill värna den personliga integriteten samtidigt som vi mer är gärna delger våra liv på google-konton och Facebook. Är vi anomalier?