Svenskhetens historia av Göran Hägg

En bok med ett tema som kunde lett långt. Boken beskriver svensk historia politiskt och kulturellt från urtid till nutid, dock utan att komma med några egentliga uppslag som kan leda till svar på frågorna ”vad är svenskhet” eller ”varför är Sverige som det är?”.