Katastrofkarta

Visa A Nation Without School Librarians på en större karta
Den ekonomiska krisen har inte bara slagit hårt mot skolbiblioteken i Sverige, också i USA har ett antal skolbibliotek lagts ned eller fått minskade resurser.

Att läga ned skolbibliotek är en katastrof för den pedagogiska verksamheten. Som vanligt är det de utan stark röst som får ta smällen – barn och ungdomar.

Jag hoppas detta nya årtioende lyckas föra fram positivare siffror, både nationellt och internationellt.

One thought on “Katastrofkarta

  1. Tack för kartan! Efter att ha levt i USA och hemvänt till Sverige, inser man vilket fantastiskt land detta är. Biblioteken i allmänhet och skolbiblioteken i synnerhet, är i USA helt undermåliga.
    Tack till dig och alla andra bibliotikarier för att ni orkar…

Comments are closed.