Två års ferier av Jules Verne

En spännande robinsonad. Jag misstänker att William Golding hämtat en hel del inspiration från denna bok till sin klassiska Flugornas herre.