Skolan i Athen av Rafael

Denna väggmålning i Vatikanen är en av världens mest berömda målningar. Jag tycker det är fantastiskt att man utifrån en enda målning kan berätta om hela det västerländska tänkandet. Så många av antikens kända filosofer och tänkare är avbildade på fresken att den utgör ett samtida referat av filosofins idévärld.