Spåra bilden

En tjänst jag tycker verkar lovande är TinEye. Det är en ”omvänd” sökmotor för bilder, som låter dig spåra bildens historia bakåt samt leta efter modifierade kopior av originalet. Vidare kan du leta efter större bilder av de bilder du enbart har små förhandsgranskningar av.

Praktiskt och bra! Söktjänsten ger också intressanta möjligheter att källkritiskt granska bilder. Genom att hitta ”originalbilden” och följa modifierade varianter av denna kan man diskutera upphovsrätt och källkritik på ett mycket visuellt och tydligt sätt.