Skolbibliotekarien har upmärksammats!

Undertecknad hade förmånen att bli intervjuad av Anette Holmqvist för Sveriges regionala skolbiblioteksföreningars räkning. Om du vill läsa mer om mina tankar kring skolbibliotek i allmänhet – och bloggande i synnerhet tycker jag du ska klicka dig in på Skolbibliotek.se.